ประวัติความเป็นมา
 
                 ตำบลคลองตาคต พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาและสายน้ำในลำคลองคดเคี้ยวไปมา เหมือนตำนานที่เล่าสืบทอดกันมาว่า คนชื่อ “ตาคต” เป็นชาวบ้านทุ่งลึก มีอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย และทุกๆวัน จะต้อนวัวควายมากินน้ำที่แม่น้ำแม่กลอง เวลาผ่านไปหลายปี ส้นทางที่ผ่านเป็นเส้นทางคดเคี้ยวเกิดเป็นร่องกว้าง เมื่อถึงฤดูน้ำหลากเส้นทางที่ใช้จึงกลายเป็นล่องน้ำเล็กๆ คนทั่วไปจึงเรียกว่า “คลองตาคต” และชาวบ้านได้ใช้เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายถึงคลองดำเนินสะดวก ต่อมามีประชาชนได้เข้ามาครอบครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัย จึงได้ตั้งชื่อ “บ้านคลองตาคต”
                เทศบาลตำบลคลองตาคต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งสภาตำบลคลองตาคตเป็นเทศบาลตำบลคลองตาคต เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙
   
คำขวัญตำบลคลองตาคต
 

ค่ายหลวงลือนาม จิตรกรรมฝาผนัง
ของขลังพระเกจิ ทรงศิริรามัญ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ตำนานพระยามอญ