แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
     
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกาศเทศบาลตำบลคลองตาคต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2558