การลดขั้นตอนกระบวนงาน
     
การลดขั้นตอนกระบวนงาน ประกาศเทศบาลตำบลคลองตาคต เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558