ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง โครงการจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลคลองตาคต (ร่างขอบเขต)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561