ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ประชาสัมพันธ์] เรื่องการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
 
   

ประกาศ


เทศบัญญัติงบประมาณรรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2561