เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560
   
 
   

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2559