ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลคลองตาคต เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขแรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
 
   

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2560