ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองตาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   
 
   

           ด้วยเทศบาลตำบลคลองตาคต จะทำการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตำบลคลองตาคต

          เทศบาลตำบลคลองตาคต จึงขอความร่วมมือใกรกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการำดเนินงานของเทศบาลตำบลคลองตาคต ภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

          ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2560