ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลคลองตาคต
   
 
   

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลคลองตาคต

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2559