สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2558