เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี ประกาศเทศบาลตำบลคลองตาคต เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2558