อัลบั้มภาพ เทศบาลตำบลคลองตาคตดำเนินการซ่อมไฟฟ้าริมคลองชล หมุ่ที่ ๔
* อัลบั้ม *
เทศบาลตำบลคลองตาคตดำเนินการซ่อมไฟฟ้าริมคลองชล หมุ่ที่ ๔
เทศบาลตำบลคลองตาคตดำเนินการซ่อมไฟฟ้าริมคลองชล หมุ่ที่ ๔
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มิถุนายน 2561
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำป
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำป
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2561
โครงการงานส่งเสริมสืบสานประเพณีของชุมชนคนไทยเชื้อสายมอญ ประจ
โครงการงานส่งเสริมสืบสานประเพณีของชุมชนคนไทยเชื้อสายมอญ ประจ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 249 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองตาคต สำเร็จ
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองตาคต สำเร็จ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 140 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560

โครงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางกายใจผู้สูงอายุ เดือนมิถุนา
โครงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางกายใจผู้สูงอายุ เดือนมิถุนา
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 208 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2560
โครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่
โครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 158 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2560
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่๑๔ มกราคม พ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่๑๔ มกราคม พ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 201 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2560
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 223 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้สูงอายุวัดบ้านหม้อ วันที่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กิจกรรมผู้สูงอายุวัดบ้านหม้อ วันที่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 167 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559

โครงการเปิดศูนย์การศึกษา วันที่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โครงการเปิดศูนย์การศึกษา วันที่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 138 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559
การจัดเวทีประชาคมสำรวจความต้องการของชุมชน วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถ
การจัดเวทีประชาคมสำรวจความต้องการของชุมชน วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมโอทอป(ทอพรมผ้าเช็ดเท้า) เทศบาลตำบลคลองตาคต อำ
โครงการส่งเสริมโอทอป(ทอพรมผ้าเช็ดเท้า) เทศบาลตำบลคลองตาคต อำ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 159 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2559
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำตำบลคลองตาคต ปี ๒๕๕๘
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำตำบลคลองตาคต ปี ๒๕๕๘
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 360 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามไชย อำเ
ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามไชย อำเ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 875 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2558

โครงการ คนไทยหัวใจเดียวกัน
โครงการ คนไทยหัวใจเดียวกัน
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 169 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 441 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2558