อัลบั้มภาพ "เทศบาลตำบลคลองตาคตดำเนินการซ่อมไฟฟ้าริมคลองชล หมุ่ที่ ๔"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เทศบาลตำบลคลองตาคตดำเนินการซ่อมไฟฟ้าริมคลองชล หมุ่ที่ ๔ ( ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2561 ) 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองตาคตได้ดำเนินการซ่อมไฟที่ดับหมู่ที่ ๔ ริมคลองชลตลอดทุกเส้นทาง ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย