อัลบั้มภาพ "โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ประกาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 )


 
เทศบาลตำบลคลองตาคต โดยนายประทีป มีพรบูชา นายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และชุมชนต่างๆ จึงได้กำหนดจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองตาคต โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การสรงน้ำพระ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ผู้สูงวัยสุขภาพดีเด่น การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อีกทั้งขบวนแห่สงกรานต์ไทย-รามัญ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป