อัลบั้มภาพ "โครงการงานส่งเสริมสืบสานประเพณีของชุมชนคนไทยเชื้อสายมอญ ประจำปี ๒๕๖๑"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการงานส่งเสริมสืบสานประเพณีของชุมชนคนไทยเชื้อสายมอญ ประจำปี ๒๕๖๑ ( ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 ) 
โครงการงานส่งเสริมสืบสานประเพณีของชุมชนคนไทยเชื้อสายมอญ ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดเจ็ดริ้ว จ. สมุทรสาคร