อัลบั้มภาพ "พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองตาคต สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองตาคต สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 )