อัลบั้มภาพ "ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามไชย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามไชย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ) 
นายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต พร้อมด้วยผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองตาคต ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามไชย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี