อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำตำบลคลองตาคต ประจำปี ๒๕๖๑
* อัลบั้ม *
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำตำบลคลองตาคต ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำตำบลคลองตาคต ประจำปี ๒๕๖๑
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2561
โครงการงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
(จำนวน 43 รูป ชมแล้ว 197 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลคลองตาคตดำเนินการซ่อมไฟฟ้าริมคลองชล หมุ่ที่ ๔
เทศบาลตำบลคลองตาคตดำเนินการซ่อมไฟฟ้าริมคลองชล หมุ่ที่ ๔
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มิถุนายน 2561
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำป
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำป
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2561
โครงการงานส่งเสริมสืบสานประเพณีของชุมชนคนไทยเชื้อสายมอญ ประจ
โครงการงานส่งเสริมสืบสานประเพณีของชุมชนคนไทยเชื้อสายมอญ ประจ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 294 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองตาคต สำเร็จ
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองตาคต สำเร็จ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 180 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560
โครงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางกายใจผู้สูงอายุ เดือนมิถุนา
โครงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางกายใจผู้สูงอายุ เดือนมิถุนา
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 246 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2560
โครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่
โครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 192 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2560
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่๑๔ มกราคม พ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่๑๔ มกราคม พ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 231 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2560

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 268 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้สูงอายุวัดบ้านหม้อ วันที่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กิจกรรมผู้สูงอายุวัดบ้านหม้อ วันที่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 209 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559
โครงการเปิดศูนย์การศึกษา วันที่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โครงการเปิดศูนย์การศึกษา วันที่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 181 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559
การจัดเวทีประชาคมสำรวจความต้องการของชุมชน วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถ
การจัดเวทีประชาคมสำรวจความต้องการของชุมชน วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 164 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมโอทอป(ทอพรมผ้าเช็ดเท้า) เทศบาลตำบลคลองตาคต อำ
โครงการส่งเสริมโอทอป(ทอพรมผ้าเช็ดเท้า) เทศบาลตำบลคลองตาคต อำ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 242 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2559

โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำตำบลคลองตาคต ปี ๒๕๕๘
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำตำบลคลองตาคต ปี ๒๕๕๘
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 405 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามไชย อำเ
ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามไชย อำเ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 925 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2558
โครงการ คนไทยหัวใจเดียวกัน
โครงการ คนไทยหัวใจเดียวกัน
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 209 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 486 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2558